Meet Our Advisors Team 3

Kemal Alatić

Direktor

Dževad Alatić

Tehnički direktor

Semir Alatić

Zamjenik direktora

Edisa Alatić

Bachelor inzenjer hemijskog inzenjerstva i tehnologije

Vahida Fazlić

Referent računovodstva i knjigovodstva
bs_BABosnian