bsende

Projekti

Izrada kalupa za betonske kocke tzv. lego kocke sa matricama muškim i ženskim na gornjim i donjim površinama. Na jednom kalupu je napravljena pregrada koja omogućava izradu dvije manje kocke od jedne velike kocke. Farbanje kalupa vršeno je u našoj farbaonici prema zahtjevima kupca.

U našoj radionici izvršena je izrada četiri čelične konstrukcija za kontejnerske vage, sa antikorozivnom zaštitom cinčanja, dimenzija 6000x2500x500 mm. Ukupna težina jedne kontejnerske vage je 1200 kg. Na vagama su montirani senzori za mjerenje težine tereta. 

Izrada dva sita antracita,od lima debljine 8 mm i dimenzija 1300x3100. Otvori na situ su prečnika Ø60mm i Ø18mm.

Izrađeni pužni transporteri dužine 6000 mm i visine 600mm, koji su sastavljeni iz kućišta, utrobe sa zavojnicama ø250mm i poklopaca sa ručkama. Pužni transporter farban je bronzanom bojom. 

Izrada klapne na transportu smjese za punjenje peci rađena prema uzorku na prethodnu klapnu. Limovi debljina 10mm i 15mm. 

U našoj radionici izrađeni su rasvjetni stubovi visine 6000 mm, u izradi su korištene cijevi okruglog poprečnog presjeka i limova različitih debljina za postolje. Projekat je rađen prema zahtjevima i željama kupca. Farbanje u sivu mat boju je vršeno u našoj farbaoni.

Čelična konstrukcija stepeništa sa četiri gazišta, koja su izrađena od lima 10mm, dimenzija 250x650mm, zatim nosača koji su izrađeni od pravougaonih cijevi HOP120x80x4 i HOP100x60x4. Konstrukcija je rađena po zahtjevima kupca, uz prilagodbe mjestu montaže. Ostatak stepeništa upotpuniti će gazišta debljine 28 mm od drveta. 

Izrada preciznih pozicija transportera koji se koriste u prehrambenoj industriji. Pozicije su izrađene od limova debljine 2,4,5,6,8,10 i 12 mm tehnologijama gasnog rezanja, bušenja, savijanja, mašinske obrade i zavarivanja.

Izrada preciznih pozicija transportera koji se koriste u prehrambenoj industriji. Pozicije su izrađene od limova debljine 2,4,5,6,8,10 i 12 mm tehnologijama gasnog rezanja, bušenja, savijanja, mašinske obrade i zavarivanja.

Čelična konstrukcija izrađena od L profila 60x60x6mm, ukupne dužine 16000 mm. 

Page 1 of 3
21. Srebreničke brigade bb
Srebrenik 75350, Bosna i Hercegovina
Kemal Alatić, direktor
Telefon: +387 35 644 552
Email:  aksemont.potpec@bih.net.ba , aksemont@bih.net.ba
Kontakt osobe:
Dževad Alatić, tehnički direktor
Mobitel: +387 62 344 498
Email: dzevad.alatic@aksemont.com
Semir Alatić, zamjenik direktora
Mobitel: +387 61 656 415
Email: semir.alatic@aksemont.com
Edisa Joldić, nabavna služba i inženjer zaštite na radu
Mobitel: +387 61 892 601
Email: edisa.joldic@aksemont.com
  • Email: aksemont@bih.net.ba
    aksemont.potpec@bih.net.ba

Besplatne obavijesti:

Obezbijeđena privatnost