bsende

Projekti

Kalupi za betonske kocke

Friday, 14 May 2021

Izrada kalupa za betonske kocke tzv. lego kocke sa matricama muškim i ženskim na gornjim i donjim površinama. Na jednom kalupu je napravljena pregrada koja omogućava izradu dvije manje kocke od jedne velike kocke. Farbanje kalupa vršeno je u našoj farbaonici prema zahtjevima kupca.

Published in Projekti

U našoj radionici izvršena je izrada četiri čelične konstrukcija za kontejnerske vage, sa antikorozivnom zaštitom cinčanja, dimenzija 6000x2500x500 mm. Ukupna težina jedne kontejnerske vage je 1200 kg. Na vagama su montirani senzori za mjerenje težine tereta. 

Published in Projekti

Sito antracita

Monday, 15 March 2021

Izrada dva sita antracita,od lima debljine 8 mm i dimenzija 1300x3100. Otvori na situ su prečnika Ø60mm i Ø18mm.

Published in Projekti

KLAPNA

Thursday, 04 March 2021

Izrada klapne na transportu smjese za punjenje peci rađena prema uzorku na prethodnu klapnu. Limovi debljina 10mm i 15mm. 

Published in Projekti

RASVJETNI STUB

Friday, 26 February 2021

U našoj radionici izrađeni su rasvjetni stubovi visine 6000 mm, u izradi su korištene cijevi okruglog poprečnog presjeka i limova različitih debljina za postolje. Projekat je rađen prema zahtjevima i željama kupca. Farbanje u sivu mat boju je vršeno u našoj farbaoni.

Published in Projekti

Kalup za uzorke cigle

Wednesday, 06 January 2021

Izrada kalupa za ciglu, dimenzije su 588x198mm.

Published in Projekti
21. Srebreničke brigade bb
Srebrenik 75350, Bosna i Hercegovina
Kemal Alatić, direktor
Telefon: +387 35 644 552
Email:  aksemont.potpec@bih.net.ba , aksemont@bih.net.ba
Kontakt osobe:
Dževad Alatić, tehnički direktor
Mobitel: +387 62 344 498
Email: dzevad.alatic@aksemont.com
Semir Alatić, zamjenik direktora
Mobitel: +387 61 656 415
Email: semir.alatic@aksemont.com
Edisa Joldić, nabavna služba i inženjer zaštite na radu
Mobitel: +387 61 892 601
Email: edisa.joldic@aksemont.com
  • Email: aksemont@bih.net.ba
    aksemont.potpec@bih.net.ba

Besplatne obavijesti:

Obezbijeđena privatnost