bsende

K2 Portfolio

REMONT KOTLA BR. 3 - SISECAM SODA LUKAVAC
28 Mar

REMONT KOTLA BR. 3 - SISECAM SODA LUKAVAC

  • Izrada i montaža cjevnog sistema
  • Izrada i montaža nosive konstrukcije
  • Izrada i montaža zagrijača vode
  • Izrada i montaža kolektora pare 45 bara
Read 9772 times Last modified on Wednesday, 28 March 2018 13:08
21. Srebreničke brigade bb
Srebrenik 75350, Bosna i Hercegovina
Kemal Alatić, direktor
Telefon: +387 35 644 552
Email:  aksemont.potpec@bih.net.ba , aksemont@bih.net.ba
Kontakt osobe:
Dževad Alatić, tehnički direktor
Mobitel: +387 62 344 498
Email: dzevad.alatic@aksemont.com
Semir Alatić, zamjenik direktora
Mobitel: +387 61 656 415
Email: semir.alatic@aksemont.com
Edisa Joldić, nabavna služba i inženjer zaštite na radu
Mobitel: +387 61 892 601
Email: edisa.joldic@aksemont.com
  • Email: aksemont@bih.net.ba
    aksemont.potpec@bih.net.ba

Besplatne obavijesti:

Obezbijeđena privatnost