bsende

Projekti

Kalupi za betonske kocke
14 May

Kalupi za betonske kocke

Izrada kalupa za betonske kocke tzv. lego kocke sa matricama muškim i ženskim na gornjim i donjim površinama. Na jednom kalupu je napravljena pregrada koja omogućava izradu dvije manje kocke od jedne velike kocke. Farbanje kalupa vršeno je u našoj farbaonici prema zahtjevima kupca.

Read 1717 times Last modified on Friday, 14 May 2021 11:59
21. Srebreničke brigade bb
Srebrenik 75350, Bosna i Hercegovina
Kemal Alatić, direktor
Telefon: +387 35 644 552
Email:  aksemont.potpec@bih.net.ba , aksemont@bih.net.ba
Kontakt osobe:
Dževad Alatić, tehnički direktor
Mobitel: +387 62 344 498
Email: dzevad.alatic@aksemont.com
Semir Alatić, zamjenik direktora
Mobitel: +387 61 656 415
Email: semir.alatic@aksemont.com
Edisa Joldić, nabavna služba i inženjer zaštite na radu
Mobitel: +387 61 892 601
Email: edisa.joldic@aksemont.com
  • Email: aksemont@bih.net.ba
    aksemont.potpec@bih.net.ba

Besplatne obavijesti:

Obezbijeđena privatnost