bsende

Projekti

Pužni transporter za odvođenje šljake
05 Mar

Pužni transporter za odvođenje šljake

Izrađeni pužni transporteri dužine 6000 mm i visine 600mm, koji su sastavljeni iz kućišta, utrobe sa zavojnicama ø250mm i poklopaca sa ručkama. Pužni transporter farban je bronzanom bojom. 

Read 951 times
21. Srebreničke brigade bb
Srebrenik 75350, Bosna i Hercegovina
Kemal Alatić, direktor
Telefon: +387 35 644 552
Email:  aksemont.potpec@bih.net.ba , aksemont@bih.net.ba
Kontakt osobe:
Dževad Alatić, tehnički direktor
Mobitel: +387 62 344 498
Email: dzevad.alatic@aksemont.com
Semir Alatić, zamjenik direktora
Mobitel: +387 61 656 415
Email: semir.alatic@aksemont.com
Edisa Joldić, nabavna služba i inženjer zaštite na radu
Mobitel: +387 61 892 601
Email: edisa.joldic@aksemont.com
  • Email: aksemont@bih.net.ba
    aksemont.potpec@bih.net.ba

Besplatne obavijesti:

Obezbijeđena privatnost